UREĐAJI ZA ČITANJE Ro FOLMOVA - NEGATOSKOPI

>OPIS
>PROIZVODI


Uređaji serije NL 2000  služe za čitanje Ro filmova.

Pošto radiolog provodi puno vremena ispred uređaja za čitanje Ro folmova, to je neophodno da izvor
svetla ovih uređaja bude visokog kvaliteta.

Iz tih razloga IEC standardi definišu kako treba da bude osvetljena površina kod ovih uređaja. IEC standardi predviđaju da gustina osvetljaja u centru osvetljene površine ne bude manja od 2000 mcd/cm2i da odstupanje intenziteta osvetljaja na 5 cm od ivice u odnosu na centar ne bude veće od 30%.

Ovako stroge zahteve koje traže IEC standardi u potpunosti zadovoljavaju uređaji za čitanje Ro
filmova (negatoskopi) familije NL 2000.

Uređaji familije NL 2000 pored visokog kvaliteta osvetljaja praktični su za korišćenje i lepog su izgleda.
Ovi uređaji koriste najnovija tehnološka dostignuća u primeni svetlosnih izvora, koja podrazumevaju primenu fluo cevi sa elektronskim upravljanjem, tj. bez prigušnica i startera. Primenom ovakve tehnologije poboljšava se kvalitet izvora svetla kod familije uređaja NL 2000, tj. eliminiše se efekat treperenja koji postoji kod klasičnog načina upravljanja fluo cevima.

Razlikuju se dva izvođenja uređaja serija NL 2000 i to:
NL 2100 - uređaji za montažu na zid, odnosno radni sto i
NL 2200 - uređaji za montažu u zid.

Uređaji za čitanje R6 filmova serije NL 2100 koriste se u radiološkim kabinetima, ordinacijama i ambulantama, a uređaji serije NL 2200 u operacionim salama, prostorijama za intervencije i sobama intenzivne nege.

Ovde dajemo samo standardna izvođenja uređaja za čitanje Ro filmova.
Sva nestandardna izvođenja (vertikalni, stativni i dr.) su moguća na zahtev kupca.

PROIZVODINL 2101

DIMENZIJE:
1 film: 500 x 500 x 120
2 filma: 850 x 500 x 120
3 filma: 1200 x 500 x 120

ee

UREĐAJI ZA ČITANJE Ro FILMOVA (NL 2100)


Montiraju se na zid ili radni sto i koriste se u radiološkim kabinetima, ordinacijama i ambulantama. Osnovu uređaja čini polje aktivne površine dimenzija 36 x 43 cm a standardna su izvođenja sa jednim poljem (1), dva polja (2) i tri polja (3).

Tehnološki   gledano,   razlikujemo   tri   nivoa  složenosti:   klasično   izvođenje   (10),   izvođenje   sa elektronskim pretvaračima (20) i izvođenje sa elektronskim pretvaračima i regulacijom osvetljaja (30). Uređaji serije NL 2100 se priključuju na mrežni napon (220 V / 50 Hz) najčešće preko mrežnog kabla, a moguće je izvođenje sa ulazom za priključivanje na zadnjoj strani. Kućište uređaja NL 2100 izrađuje se od aluminijumskih profila koji mogu biti eloksirani ili palstificirani u sivoj (RAL 1013) ili beloj (RAL 9010) boji.

 

sNL 2206

ee

UREĐAJI ZA ČITANJE Ro FILMOVA (NL 2200)


Uređaji za čitanje Ro filmova serije NL 2200 konstruisani su za montažu u zid i prevenstveno su namenjeni za korišćenje u operacionim salama, salama za intervencije i sobama intenzivne nege.

Osnovu uređaja čini polje aktivne površine dimenzija 36 x 43 cm i moguća su izvođenja sa jednim (1), dva (2) i tri (3) polja. Tehnološki   gledano,   razlikujemo  tri   nivoa   složenosti:   klasično   izvođenje   (10),   izvođenje   sa elektronskim pretvaračima (20) i izvođenje sa elektronskim pretvaračima i regulacijom osvetljaja (30). Kod familije uređaja NL 2200 prednja maska se izrađuje od nerđajućeg čelika ili elektropoliranog aluminijuma, a ugradna kutija od dekapiranog lima. Napon napajanja kod ovih uređaja je 220 V / 50 Hz.

 

s
 
Site Meter