Referenc lista

REFERENC LISTA
UNIVERZALNE BOLNIČKE SVETILJKE
BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEMI

 

U zemlji:

1.   Vojno-medicinska akademija (VMA) - Beograd
2.   Klinički centar Srbije - Beograd
3.   Klinički centar - Podgorica
4.   Klinički centar - Novi Sad
5.   Klinički centar- Niš
6.   Klinički centar - Kragujevac
7.   KBC "Dr Dragiša Mišović" - Beograd
8.   Institut "Dr Simo Milošević" - Igalo
9.   Dečja bolnica - Novi Sad
10. Medicinski centar - Zrenjanin
11. Medicinski centar - Kraljevo
12. Medicinski centar - Senta
13. Medicinski centar - Smederevo
14. Medicinski centar - Sombor
15. Vojno medicinski centar - Novi Sad
16. Opšta bolnica- Bar
17. Opšta bolnica - Ulcinj
18. Opšta bolnica - Berane
19. Dom starih - Kruševac
20. Dom starih - Knjaževac
21. Dom starih - Jagodina
22. GAK - Novi Sad
23. KBC - Beograd (privatni)
24. KBC - Zemun
25. KBC - Zvezdara

U inostranstvu:

1.   Bolnica MOB 62 u Moskvi (Rusija)
2.   Postrekreativni centar u Jerevanu (Jermenija)
3.   Porodilište u Pokrovsku kod Jakutska (Rusija)
4.   Opšta bolnica u Naganju (Rusija)
5.   Opšta bolnica u Brčkom (BiH)
6.   Dom starih u Prijedoru (BiH - Republika Srpska)
7.   Opšta bolnica Sanski Most (BiH)
8.   Opšta bolnica Nevesinje (BiH - Republika Srpska)

 

REFERENC LISTA
ZA RADOVE IZ OBLASTI MEDICINSKIH GASOVA

 

1.  GAK - Niš (razvodna mreža, kontrolne ventilske kasete, signalizacija stanja med. gasova)

2.  MINI INVAZIVNA HIRURGIJA - Niš (razvodna mreža, kontrolne ventilske kasete,
signalizacija stanja med. gasova)

3. OČNA KLINIKA - Niš (razvodna mreža, kontrolne ventilske kasete, signalizacija stanja med.
gasova)

4. GAK KC SRBIJE - Beograd (razvodna mreža)

5.  KARDIOLOGIJA KC SRBIJE - Beograd (signalizacija stanja med. gasova)

6.  GRUDNA HIRURGIJA KC PODGORICA - Podgorica (razvodna mreža)

7. KBC BEOGRAD (Privatni) - Novi Beograd (deo razvodne mreže, povezivanje bolesničkih
setova na razvodnu mrežu)

8.  URGENTNI CENTAR KC VOJVODINE - Novi Sad (deo razvodne mreže, povezivanje
bolesničkih setova na razvodnu mrežu)

 

Site Meter