BAKTERICIDNE SVETILJKE

>OPIS
>PROIZVODI


BAKTERICIDNE SVETILJKE BCS 2000 služe za sterilizaciju vazduha i površina predmeta UV zračenjem i prvenstveno se koriste u medicinskim ustanovama (OP sale, intenzivne nege, infektivne bolesti, porodilišta i dr.) zatim, u prostorijama u kojima se skuplja veliki broj Ijudi (čekaonice, dečiji vrtići, apoteke i dr.), kao i u prostorijama za preradu, izradu i skladištenje namirnica.
Kao izvor zračenja kod BCS 2000 koriste se specijalne fluorescentne cevi (živine sijalice niskog pritiska) koje emituju karakteristično, ultravioletno zračenje (UV), sa optimalnim baktericidnim delovanjem na 253,7 nm.
Pošto veće izlaganje UV zračenju može da izazove neželjene posledice (Conjuctivitis, Erythem), to je preporučljivo pridržavati se standarda koje je utvrdilo Američko Medicinsko Udruženje, a koji predviđaju:

    1. kod konstantnog izlaganja jačina UV zračenja ne sme da bude veća od 0,1 mW/cm2.

    2. za izlaganje od 7 sati ili manje na dan, jačina ne sme da pređe 0,5 mW/cm2.

U slučaju da se osoblje zadržava duže u zoni UV zračenja gde je jačina zračenja veća od preporučene neophodno je da koristi zaštitne kreme i naočare.

Uvažavajući ovakav faktor intenziteta zračenja i poznavajući dimenzije prostorije koja se steriliše, preporučljivo je koristiti sledeću tabelu za izbor broja baktericidnih svetiljki BCS 2000.

U zavisnosti od tipa, Baktericidne svetiljke mogu biti montirane na zid ili plafon (fiksne ili zakretne). Svetiljke se izrađuju od aluminijumskih profila, eloksirane ili plastificirane.


OPIS PROIZVODA
DIMENZIJE: ø 70 x 1100 mm
POVRŠINA ZRAČENJA: 50 x 900 mm
BOJA: white (RAL 9010) and E0
NAPAJANJE: 220 V, 50 Hz
SNAGA IZVORA ZRAČENJA: 30 W

ee

ZIDNA BAKTERICIDNA SVETILJKA (BCS 2011)


BCS 2011 montira se na zid najčešće iznad ulaznih vrata na visini 2,1 m od poda i može da se zaokreće za ± 90° prema podu ili plafonu.
Sa prednje strane se nalazi raster koji nije neophodan za funkcionisanje svetiljke. Priključna klema se nalazi na kraju svetiljke, ispod jedne od rozetni kojim se pričvršćuje na zid. BCS 2011 se izrađuje od aluminijumskog profila i standardno se plastificira u belu boju (RAL 9010) ili eloksira u prirodnu boju aluminijuma (E0).

Preporučuje se za bolesničke sobe, čekaonice, ambulante  i sl.

sDIMENZIJE: 940 x 128 x 200mm
NAPAJANJE: 220 V, 50 Hz
SNAGA IZVORA ZRAČENJA: 30 W

bbb

ZIDNA BAKTERICIDNA SVETILJKA (BCS 2046Z)


BCS 2046 montira se na zid najčešće iznad ulaznih vrata na visini 2,1 m od poda i može da se zaokreće za ± 90° prema podu ili plafonu.
Izrađuje se od čeličnog lima ii standardno se plastificira u belu boju (RAL 9010). Senilo se izrađuje od INOX-a.

fDIMENZIJE: ø 70 x 815 mm
POVRŠINA ZRAČENJA: 50 x 450 mm
NAPAJANJE: 220 V, 50 Hz
SNAGA IZVORA ZRAČENJA: 15 W

ee

ZIDNA BAKTERICIDNA SVETILJKA (BCS 2012)


BCS 2012 je po konstrukciji i načinu montaže identična kao BCS 2011, s tom razlikom što se kod nje kao izvor zračenja koristi UV lampa snage 15 W. Ova svetiljka se koristi u retkim slučajevima kada je širina prostorije manja od 1,3 m (ostave, laboratorije), pa iz tih razloga ne može da se montira BCS 2011.

 

sDIMENZIJE: 1250 x 235 x 98mm
UGR. MERA: 1193 x 192 x 90mm
ZAPREMINA STERILIZACIJE:
80 m3
MONTAŽA: UGRADNA
NAPAJANJE: 220V,50Hz
RADNI VEK LAMPE: ~ 8000h
SNAGA ZRAČENJA: 2 x 55W
KUĆIŠTE: Čelično
PREDNJA MASKA: INOX

ee

VENTILACIONA BAKTERICIDNA SVETILJKA UGRADNA(BCS 2015)


Sterilizacija vazduha izvodi se pomoću UV-C lampe u komori za sterilizaciju. Zagađeni vazduh se usisava preko ventilatora u komoru za sterilizaciju. Filter vazduha tom prilikom zadržava prolazak prašine i drugih otpadaka. Jačina UV-C zračenja i vreme za koje vazduh prođe unutar komore je takvo da vazduh koji izađe iz lampe je praktično bez mikroorganizama. Vrednost protoka vazduha kroz lampe je usklađena tako da omogući maksimalnu efikasnost uništavanja mokroorganizama u komori za sterilizaciju sa visokim protokom vazduha u jedinici vremena. Na taj način vazduh cirkuliše unutar cele prostorije čime se postiže sterilizacija sobe.
Zidna baktericidna ventilaciona svetiljka (BCS 2015) se izrađuje od čeličnog kućišta plastificiranog u belu boju. Prednja maska izrađuje se od INOX-a. Sterilizaciju prostorije obezbeđuju dve ultraviolentne lampe snage 2 x 55W. Preko ventilatora vazduh u prostoriji cirkuliše čime se vrši sretilizacija. Na ventilatoru se nalazi filter za vazduh koji sprečava ulaz prašine u komoru za sterilizaciju. Priključuje se preko preko klema a uključuje/isključuje preko tastera na brojaču. Montira se na zid najčešće iznad ulaznih vrata na visini 2,1 m od poda.

 

sDIMENZIJE: 1300 x 200 x 120
ZAPREMINA STERILIZACIJE:
80 m3
MONTAŽA: NA ZID
NAPAJANJE: 220V,50Hz
RADNI VEK LAMPE: ~ 8000h
SNAGA ZRAČENJA: 2 x 55W
KUĆIŠTE: Aluminijumsko
BOJA: RAL9003

ee

BAKTERICIDNI UREĐAJ SA PROTOKOM VAZHUHA (BCS 2016)


Baktericidni uređaj BCS 2000 je uređaj konstruisan za dezinfekciju I sterilizaciju vazduha UV zračenjem.
Kao izvor zračenja koriste se specijalne fluorescentne cevi koje emituju karakteristične UV-C zrake sa optimalnim baktericidnim delovanjem na 253,7 nm.
Prvenstveno se koristi u medicinskim ustanovama (operacioni blokovi, intenzivna nega, porodilišta, klinike za infektivne bolesti) ali je svoju primenu našao i u drugim, nemedicinskim ustanovama.
Ovaj uređaj je zatvorenog tipa i funkcioniče tako sto se vazduh posebnim ventilatorima uvlači u sistem, izlaže dejstvu UV-C zraka i izbacuje u spoljašnju sredinu. S' toga spoljašnje zračenje ne postoji što ga čini apsolutno neškodljivim za ljudsko zdravlje i može se koristiti u prisustvu osoblja i pacijenata.
Sastavni deo uređaja je i brojač sati rada koji osim indikacije vremena vrši i indikaciju ispravnosti uređaja. Nakon 8 000 sati rada efikasnost fluorescentnih cevi se smanjuje tako da je neophodno zameniti ih.
Na osnovu rezultata bakteriološko-mikološke analize vazduha u operacionom bloku i intenzivnoj negi u Kardiohirurškom bloku KC Niš, od strane Instituta za javno zdravlje Niš, ovaj aparat obezbeđuje veoma dobar nivo dezinfekcije a u dobrom delu i sterilizaciju vazduha u ispitivanim objektima. Redovna upotreba sa produženim delovanjem u jedinici vremena može dati povoljne rezultate u očuvanju bezbednosti sprovodjenja operativnog i reanimacionog programa.

 

sDIMENZIJE: 1300 x 300 x 120
ZAPREMINA STERILIZACIJE:
80 m3 + 80 m3
MONTAŽA: NA ZID
NAPAJANJE: 220V,50Hz
RADNI VEK LAMPE: ~ 8000h
SNAGA ZRAČENJA:
2 x 55W + 30W
KUĆIŠTE: Aluminijumsko
BOJA: RAL9003

ee

ZATVORENA VENTILACIONA BAKTERICIDNA SVETILJKA SA OTVORENOM BAKTERICIDNOM LAMPOM (BCS 2018)


U posebnim slučajima gde postoji veća potreba za sterilizaciju vazduha i predmeta koristi se kombinacija zatvorene i otvorene baktericidne svetiljke.
Svetiljke se nezavisno uključuju.

 

sDIMENSIONS: 135 x 80 x 50

ee

BCS BROJAČ SATI RADA SA MEHANIČKIM PREKIDAČEM


Brojač sati sa mehaničkim prekidačem ima funkciju da prikazuje i pamti broj sati rada baktericidne svetiljke.
Nakon ukjučivanja svetiljke preko prekidača na LED displeju se prikazuje ukupan broj sati rada svetiljke i pali se zelena LED indikacija koja signalizira pravilan rad. Nakon isteka 8 000 sati rada pali se crvena LED indikacija koja signalizira da je potrebna zamena lampi.
Brojač sati se montira u zid ili u tehničkom ormanu u operacionim salama.

sDIMENSIONS: 135 x 80 x 50

ee

BCS BROJAČ SATI RADA SA ELEKTRONSKIM PREKIDAČEM


Brojač sati sa tasterom ima funkciju da prikazuje i pamti broj sati rada baktericidne svetiljke.
Nakon ukjučivanja svetiljke preko tastera pali se zelena LED indikacija koja signalizira da je lampa uključena, na LED displeju se prikazuje ukupan broj sati rada svetiljke i pali se zelena LED indikacija koja signalizira pravilan rad. Nakon isteka 8 000 sati rada pali se crvena LED indikacija koja signalizira da je potrebna zamena lampi.
Brojač sati se montira u zid ili u tehničkom ormanu u operacionim salama.

sDIMENZIJE: ø 70 x 1050 mm
POVRŠINA ZRAČENJA:
50 x 900 mm
BOJA: white (RAL 9010) and E0
NAPAJANJE: 220 V, 50 Hz
SNAGA ZRAČENJA: 30 W

ee

PLAFONSKA BAKTERICIDNA LAMPA (BCS 2021)

BCS 2021 montira se na plafon, a izvor zračenja može da se zaokreće do ± 90°
Izrađuje se od aluminijumskog profila i standardno se boji u belu boju (RAL 9010), ili eloksira u prirodnu boju aluminijuma (E0).
Priključne kleme se nalaze ispod jedne od rozetni za fiksiranje na plafon.
Preporučuje se za bolesničke sobe, intervencije, ambulante i dr.

sDIMENZIJE: ø 70 x 815 mm
POVRŠINA ZRAČENJA:
50 x 450 mm
BOJA: white (RAL 9010) and E0
NAPAJANJE: 220 V, 50 Hz
SNAGA ZRAČENJA: 15 W

ee

PLAFONSKA BAKTERICIDNA LAMPA (BCS 2022)

BCS 2022 je iste konstrukcije kao BCS 2021 samo manjih dimenzija i koristi se retko, samo u prostorijama koje su izuzetno uzane.

sDIMENZIJE: 1300 x 200 x 120
ZAPREMINA STERILIZACIJE :
80 m3
PODESIVA VISINA:
200 - 1700 mm
NAPAJANJE: 220V,50Hz
SNAGA IZVORA:2 x 55W

ee

STATIVNA VENTILACIONA BAKTERICIDNA SVETILJKA(BCS 2036)

Prednost ove lampe (BCS 2036) je mogućnost podešavanja po visini i mobilnost, gde se može koristiti za sterilizaciju više prostorija.
BCS 2036 je povezana kablom, bez prekidača.

 

 

sPOVRŠINA ZRAČENJA:
120 x 900 mm
BOJA: bela (RAL 9010)
NAPAJANJE: 220 V, 50 Hz
SNAGA ZRAČENJA: 30 W

gg

STATIVNA BAKTERICIDNA SVETILJKA (BCS 2046S)

Svetiljka BCS 2046S  izrađuje se od čeličnog kućišta, standardno plastificiranog u belu boju (RAL 2010). Senilo svetiljke se izrađuje od visokosjajnog INOX-a.
Izvor zračenja je pričvršćen na stativ sa pokretnim točkićima i može da se zakreće (± 90°).
Pošto BCS 2046S može da se okreće u različite položaje (u toku dana prema plafonu a u toku noći prema podu), to se i ovim svetiljkama postiže ravnomerno zračenje prostorija.
BCS 2046S se priključuje na mrežu kablom bez prekidača.


 

 

hh

 

 
Site Meter