ORJENTACIONO SVETLO (UBS 2140)

>BOLESNIČKI SET KLASIČNE NEGE (UBS 2110)
>BOLESNIČKI SET POLUINTENZIVNE NEGE (UBS 2120)
>BOLESNIČKI SET KLASIČNE NEGE (SANATORIJUMI, REHABILITACIONI CENTRI) (UBS 2130)
>ORJENTACIONE SVETILJKE (UBS 2140)


 


 

 

 ORJENTACIONO SVETLO (UBS 2140)
UBS 2140 služi za orjentaciju u bolesničkim sobama i prolazima.
Ugrađuje se u zid pored ulaznih vrata na visini 0,2 - 0,4m od poda.
Ugradna kutija je od pocinkovnog lima, a prednja maska od dekapiranog lima i standardno je obojena belom bojom (RAL 9010).
Prednja maska ima žaluzine koje usmeravaju svetlost na pod.
Prednja maska se zaštitnim vodom spaja na kućište na koje se dovodi zaštitni vod iz mreže.
Izvor svetla je plave boje, a montira se na grlo E14 koje se pričvršćuje na dno kućišta svetiljke.
Moguća su dva izvora svetla, pa prema tome razlikujemo dva tipa svetiljke:
- inkadescentna sijalica 15W - tip UBS 2141
- kompakt fluo cev snage 5W - tip UBS 2142


ORJENTACIONO SVETLO (OS 2000)
Najnovije rešenje Orjentacionog svetla priključuje se na mrežni napon i za izvor svetla koristi LED. Ugrađuje se u modularnu doznu 4M.

 

 

 

Site Meter