BIS 2060

 

 

AUDIO POZIVANJE

 

 

 

 

BOLNIČKI   INFORMACIONI   SISTEM   BIS   2060   obezbeđuje   prenos   audio   informacija   između medicinskog osoblja i pacijenata.
Ovaj je sistem namenjen ambulantama, ordinacijama, laboratorijama i drugim sličnim medicinskim prostorijama. Pored medicinskih prostorija, može da se koristi i u drugim ustanovama kao što su sudovi, autobuske i železničke stanice i slično.
BIS 2060 koristi se za audio pozivanje pacijenata i upućivanje u slobodne prostorije, kao i za slične namene.
Ovaj sistem čine sledeći elementi:

  1. mikrofonska pozivna jedinica (MPJ)
  2. mikrofonska jedinica (MJ)
  3. centralni audio uređaj (CAU)
  4. zvučni izvor (Zl)
  5. napojna jedinica (NJ).

MIKROFONSKA POZIVNA JEDINICA (MPJ 2061)

Mikrofonska pozivna jedinica (MPJ 2061) služi za audio pozivanje pacijenata i drugog osoblja. Sastavni deo MPJ je audio pojačavač tako da može da se koristi samostalno ili kao centralna jedinica na koju se priključuje veći broj mikrofonskih jedinica. MPJ sa prednje strane ima taster za uključivanje audio poziva i zelenu LED koja se pali kao potvrda da je prenošenje informacija u toku. Takođe, sa prednje strane se nalazi potenciometar za podešavanje intenziteta zvuka. Sa gornje strane se nalazi mikrofon na savijenom vratu, a sa zadnje strane dva konektora od kojih se jedan koristi za priključenje audio izlaza i izvora napajanja, a drugi za priključivanje signalne linije.
Na jednu mikrofonsku pozivnu jedinicu mogu da se vežu jedan ili dva zvučna izvora i nekoliko mikrofonskih jedinica (ne više od pet). Ako je potrebno zbog veličine prostora koristiti više od dva zvučna izvora umesto MPJ koristi se centralni audio uređaj (CAU).

 

MIKROFONSKA JEDINICA (MJ 2062)

Mikrofonska jedinica (MJ 2062) služi za audio pozivanje. Ova jedinica ne može da se koristi samostalno već samo u sklopu sa centralnim audio uređajem (CAU). Sa prednja strane mikrofonske jedinice nalazi se taster za uključivanje pozivanja i zelena i crvena LED koje označavaju da je MJ slobodna ili zauzeta.

 

 

CENTRALNI AUDIO UREĐAJ (CAU 2061)

Centralni audio uređaj (CAU 2061) koristi se kadaje potrebno da se audio informacije prenesu na veći prostor (više od dva zvučna izvora). Na CAU 2061  može da se veže veći broj zvučnih izvora (Zl), a broj zvučnih izvora definiše snagu audio pojačavača koji je sastavni deo CAU. Audio pojačavač u sastavu CAU je sa 100 V-nim izlazom, a zvučni izvori su sa prilagodnim transformatorom za 100 V-nu liniju. CAU 2061  sastoji se od audio pojačavača sa 100 V-nim izlazom  i  sklopa sa  predpojačavačem   i  automatikom  za zauzimanje poziva. Ova dva elementa su međusobno spojena i čine jednu celinu.

 

 

CENTRALNI AUDIO UREĐAJ (CAU 2052)

Centralni audio uređaj (CAU 2052) za razliku od CAU 2051 ima i mogućnost ozvučavanja prostora. Znači, CAU 2052 čine pojačavač sa 100 V-nom linijom čiju snagu definiše broj priključenih zvučnih izvora (Zl), tjuner / DVD plejer i sklop sa predpojačavačem i automatikom za zauzimanje poziva. Uključivanjem bilo koje mikrofonske jedinice (MJ) prekida se program sa reproduktora, a po završenom pozivanju program se nastavlja.
Ovakva centralna pozivna jedinica preporučuje se za prostore sa malom frekvencijom pozivanja.

 

 

 

ZVUČNIIZVOR (Zl 2000)

Zvučni izvori (Zl 2060) služe za prenošenje audio informacije od CAU do prostora koji se obaveštava i ozvučava. Zl 2001 - zvučni izvor za ugradnu montažu Zl 2002 - zvučni izvor za nadgradnu montažu Zl 2061 - zvučni izvor sa prilagodnim transformatorom
snage 5W za ugradnu montažu Zl 2062 - zvučni izvor sa prilagodnim transformatorom snage 5W za nadgradnu montažu

 

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2005)

Priključni terminal (PT 2005) služi za priključivanje mikrofonske pozivne jedinice (MPJ 2062) na instalaciju. Montira se zajedno sa doznom (DZ 2000).

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2006)

Ovaj priključni terminal se koristi za priključivanje mikrofonske pozivne jedinice (MPJ 2061) na instalaciju. Montira se zajedno sa doznom (DZ 2000).

 

NAPOJNA JEDINICA (NJ 2061)

Napojna jedinica (NJ 2061) služi za napajanje mikrofonske pozivne jedinice  (MPJ 2061).
NJ 2061 montira se u sestrinski pult ili u sličan prostor u blizini mikrofonske pozivne jedinice (MPJ).

 

 

Pozivne jedinice, tj, mikrofonske jedinice (MJ) paralelno se vezuju preko priključnih terminala (PT) na mikrofonsku pozivnu jedinicu (MPJ) ili centralnu pozivnu jedinicu (CPJ). Mikrofonska pozivna jedinica (MPJ) ujedno služi i kao pozivna jedinica.

U oba slučaja, kada se pozivne jedinice priključuju na MPJ i kada se priključuju na CPJ sistem funkcioniše na sledeći način:

Kada nije u funkciji nijedna pozivna jedinica na svim pozivnim jedinicama je upaljena zelena LED (slobodno) kao potvrda da je sistem slobodan za korišćenje.

Pozivna jedinica se aktivira, tj. audio informacija se prenosi od MJ na zvučne izvore (Zl) tasterom koji se nalazi na prednjoj strani te jedinice.

Pozivanje traje dok je taster aktiviran, a za to vreme se gase zelene LED, a pale crvene LED (zauzeto) čime se svi korisnici obaveštavaju da je sistem zauzet.

 

 

Site Meter