BIS 2040 - SVETLOSNO ZVUČNA SIGNALIZACIJA (INTENZIVNA NEGA)

>OPIS
>OPIS ELEMENATA SISTEMA
>OPIS FUNKCIONALNOSTI SISTEMA
>PRIMER

 

 

s

d 

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2040 omogućava prenos svetlosnih i zvučnih informacija.

Ovaj sistem obezbeđuje svetlosno-zvučnu signalizaciju poziva “bolesnik-sestra” i “sestra-doktor”.
Namenjen je sobama intenzivne nege.
Postoje dve vrste poziva, tj. URGENTNI POZIV i DOKTORSKI POZIV.

Bolnički informacioni sistem BIS 2040 čine sledeći elementi:
- Sestrinski panel (SPI),
- paralelni panel (SPP),
-doktorski panel (DP)
- pozivno-razrešna kombinacija (PRK),
- ručni set (RS) i
- napojna jedinica (NJ).OPIS ELEMENATA SISTEMADimenzije: 134 x 80 x 50

ee

CENTRALNI PANEL (CP 2041)


Centalni panel (CP 2041) se montira se na zid u blizini sestrinskog pulta. Sa prednje strane ima funkcijske tastere za poziv sestre, kvitiranje poziva i doktorski poziv sa LED indikatorima, informacioni displej i zvučni izvor. Poziv sa kreveta se signalizira blinkajućom LED diodom u tasteru , prikazom poziva na displeju i isprekidanim zvučnim signalom. Zvučni signal ne može da se kvitira na CP, već isključivo preko pozivno-razrešne kombinacije.

Centralni panel (CP 2041) omogućava sledeće funkcije:
-sestrinski poziv
-kvitiranje poziva
-doktorski poziv
- Prepoznavanje vrste poziva i sobe iz koje je poziv upućen

s

d

Dimenzije: 134 x 80 x 50

ee

DOKTORSKI PANEL (DP 2041)

Doktorski Panel (DP 2041) se montira se na zid. Služi da se prenese informacije o doktorskom pozivu.
Veza sa centralnim panelom je dvožična.

s

Dimenzije: 134 x 80 x50

ee

PARALELNI PANEL (PP 2041)

Paralelni Panel (PP 2041) se montira se na zid. Služi da se deo ili sve informacije iz jedne celine za nadzor prenesu u drugu celinu.
Veza sa centralnim panelom je dvožična.

s


Dimenzije: 110 x 80 x 50mm

 

ee

POZIVNO-RAZREŠNA KOMBINACIJA (PRK 2041)

Pozivno-razrešna kombinacija se montira u bolesnički set intenzivne nege, u zid ili na zid. Za montažu u zid i na zid koristi se dozna DZ 2000. Na sebi ima priključni konektor za ručni set (RS 2003) ,taster razrešenja i taster za urgentni poziv sa indikatorskom LED diodom. Poziv upućen preko ručnog seta može da se razreši samo tasterom OK na PRK.

s


Dimenzije: 110 x 80 x 50mm

 

ee

POZIVNO-RAZREŠNA KOMBINACIJA (PRK 2042)

Pozivno-razrešna kombinacija se montira u bolesnički set intenzivne nege, u zid ili na zid. Za montažu u zid i na zid koristi se dozna DZ 2000. Na sebi ima priključni konektor za ručni set (RS 2003) ,taster razrešenja , taster za poziv doktora i taster za urgentni poziv sa indikatorskom LED diodom. Poziv upućen preko ručnog seta može da se razreši samo tasterom na PRK.

s

dv

Dimenzije: 80 x 80 x 50mm

 

d

SOBNI TERMINAL (ST2002A)

ST 2002 se montira sa doznom (DZ 2000) ili standardnom doznom i može da se koristi kao sobni terminal za izdvojena wc/kupatila ili kao pozivno-razrešna kombinacija za zajedničke prostorije.

 

ffff

Dimenzije:40 x 70 x 20mm

ee

HAND SET(RS 2003)


Priključuje se na pozivno-razrešnu kombinaciju (PRK 2042) i služi za daljinsko pozivanje sestre i paljenje/gašenje direktnog svetla.

 

s

Dimenzije:40 x 70 x 20mm

ee

HAND SET (RS 2004)


Priključuje se na pozivno-razrešnu kombinaciju (PRK 2042) i služi za daljinsko pozivanje sestre

s

Dimenzije:u zavisnosti od broja kreveta

ee

NAPOJNA JEDINICA (NJ 2041)


Ova napojna jedinica je smeštena u plastično kućište i montira se u sestrinski pult. Obezbeđuje jednosmerni napon (+12V) za napajanje Centtalnog panela i drugih elemenata sistema.s

ssl2001

Dimenzije:80 x 110 x 50

ee

SOBNA SIGNALNA LAMPA (SSL 2001)

Sobna Signalna Lampa je jednobojna lampa koja se montira iznad ulaznih vrata ispred bolesničke sobu. Vizualno prezentuje urgentne pozive iz WC/kupatila. Opciono sobna signalna lampa može imati i zvučni izvor za audio prezentaciju urgentnih pozivas


BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2040

Namenjen je prevenstveno sobama intenzivne nege i drugim bolničkim jedinicama gde se intenzivno vrši nadzor nad bolesnicima.

Svakom bolesniku pripada ručni set (RS) koji se priključuje na pozivno-razrešnu kombinaciju (PRK) koja se nalazi na bolesničkom setu intenzivne nege (UBS 2200) ili na zidu.
U sestrinskom pultu ili na zidu pored pulta nalazi se centralni panel (CP). Izvan sestrinskog pulta može da se nalazi jedan ili više paralelnih panela (PP).
Sve elemente sistema napaja napojna jedinica (NJ).

Bolesnik aktivira poziv pritiskom na taster na ručnom setu. Poziv se manifestuje tako što se pali blinkajuća crvena LED u ručnom setu, kao potvrda bolesniku da je poziv registrovan, zatim se pali blinkajuća crvena LED na Pozivno-razrešnoj kombinaciji (PRK) i najzad blinkajuća crvena LED na centralnom panelu koja predstavlja krevet sa kojeg je nastao poziv. Istovremeno se javlja isprekidani zvučni signal. Sve, ili deo informacija, prenose se na paralelni panel (PP), ako se on stavi u funkciju prebacivanjem preklopnika u položaj ON. Prikaz informacija na paralelnom panelu (PP) je isti kao na centralnom panelu.

Sestra ne može da poništi ni svetlosni ni zvučni signal, već mora da ode do kreveta i na pozivno-razrešnoj kombinaciji tasterom OK razreši poziv.

Pritiskom na taster OK gasi se blinkajuća crvena LED na pozivno-razrešnoj kombinaciji, zatim blinkajuća crvena LED na ručnom setu i blinkajuća crvena LED na centralnom odnosno paralelnom panelu. Sa gašenjem indikatorskih LED isključuje se i zvučni signal, pa je time poziv razrešen.


 

 

 
Site Meter