BIS 2030 - SVETLOSNO ZVUČNA SIGNALIZACIJA

>OPIS
>OPIS ELEMENATA SISTEMA
>PRIMER

 

  

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM BIS 2030 omogućava prenos svetlosnih i zvučnih informacija.

Ovaj sistem obezbeđuje svetlosno-zvučnu signalizaciju poziva “bolesnik-sestra” i “sestra-sestra”.

Kod ovog sistema moguća je signalizacija tri vrste poziva (običan poziv, urgentni sos poziv i sestrinski poziv), jedne informacije o kretanju osoblja u objektu (prisutnost sestre) kao i slušanje muzičkih i edukativnih programa.

OBIČAN POZIV
Pripada grupi poziva “bolesnik-sestra”. Pacijent upućuje poziv preko ručnog seta (RS). Poziv se registruje na sestrinskom pultu (SP) ili centralnom panelu (CP) u sobi dežurne sestre. Na osnovu zvučne i svetlosne predstave sestra prepoznaje o kojoj se vrsti poziva radi.

URGENTNI SOS POZIV
Nastaje aktiviranjem poteznog (SOS) tastera u wc/kupatilu. Zvučno i svetlosno se razlikuje od običnog poziva.

SESTRINSKI POZIV
Poziv tipa “sestra-sestra”. Nastaje aktiviranjem tastera na sobnom terminalu (ST). Zvučno i svetlosno se razlikuje od predhodna dva poziva.

PRISUTNOST SESTRE
Aktiviranjem odgovarajućeg tastera na sobnom terminalu, sestra svetlosnim signalom obaveštava ostalo osoblje u objektu o svom kretanju. Prijavljivanjem svoje prisutnosti u bolesničkoj sobi, sestra automatski preusmerava pozive iz drugih soba na tu sobu.

Praćenje muzičkih i edukativnih programa je takođe sastavni deo sistema BIS 2030.

Sistem BIS 2030 čine sledeći elementi: centralni panel (CP), paralelni panel (PP), sobni terminal (ST), krevetski paneli (KP), priključni terminal (PT), ručni set (RS), sobna signalna lampa (SSL), potezni SOS taster (SOS) i napojna jedinica (NJ).OPIS ELEMENATA SISTEMA


cp

Dimenzije: 190 x 138 x 50mm

 

ee

SESTRINSKI PULT (SP 2031)

Sestrinski pult (SP 2031) se montira na pultu dežurne sestre.
Sa prednje strane nalaze se funkcijski tasteri sa svetlosnom indikacijom i displej osetljiv na dodir.
Preko funkcijskog tastera OK kvitira se ”običan” i “sestrinski” poziv i time se isključuje zvučna predstava poziva koji je aktiviran. Urgentni poziv se ne može kvitirati na centrali.
Preko funkcijskog tastera → ulazi se u istoriju poziva. Pritiskom na taster → pali se LED indikacija i na displeju se prikazuje lista istorije poziva. Preko liste poziva mogu se videti informacije o dogadjajima koji su se javljali ažurirani prema datumu i vremenu aktiviranja. Na displeju se ispisuje datum, vreme, broj sobe iz koje je upućen poziv/razrešenje i vrsta poziva


Sestrinski pult omogućava sledeće funkcije:
- Meni na displeju osetljivim na dodir
- Istorija poziva
- Prisutnost sestre i preusmerenje poziva
- Sestrinski poziv
- Doktorski poziv
- Zvučna predstava
- Razrešenje poziva

s

cp

Dimenzije: zavisno od broja soba

 

ee

CENTRALNI PANEL (CP 2031)

CP 2031 se montira na zid pored sestrinskog pulta. Sa prednje strane ima dva reda LED dioda (zelene i crvene) koje predstavljaju sobu iz koje postoji poziv, zvučni izvor i taster za kvitiranje poziva (OK).
Blinkajuća crvena LED predstavlja urgentni SOS poziv, ujednačena crvena LED običan poziv; dok blinkajuća zelena LED predstavlja sestrinski poziv, a ujednačena zelena LED prisutnost sestre. Svaki od ovih signala ima različitu zvučnu predstavu. Tasterom OK se kvitira, odnosno poništava zvučni signal za običan poziv i to samo na određeno vreme.


Centralni panel omogućava sledeće funkcije:
- Prepoznavanje vrste poziva i sobe iz koje je poziv upućen
- Zvučna predstava
- Razrešenje poziva

s

Dimenzije: zavisno od broja soba

ee

PARALELNI PANEL (PP 2031)

PP 2031 se montira na zid u nekoj od sestrinskih soba ili u sobi dežurnog lekara. Sa prednje strane ima jedan red crvenih LED dioda, zvučni izvor, taster OK i preklopnik on/off. Služi da se paralelno prenesu informacije koje postoje na centralnom panelu u druge prostorije kao što su sestrinske sobe i soba dežurnog lekara. U okviru jednog sistema može da učestvuje veći broj paralelnih panela.

Opcije:
PP 2011- doktorski paralelni panel
PP 2012- sestrinski paralelni panel

Paralelni panel omogućava sledeće funkcije:
- Paralelno prenosi informacije sa centralnog panela
- Zvučna predstava
- Razrešenje poziva

s

Dimenzije: 134 x 80 x50

ee

SOBNI TERMINAL (ST2004A)

ST 2004A je mikroprocesorskog tipa i obezbeđuje dvožičnu komunikaciju prema CP. Na ST se vezuju svi elementi sistema koji se nalaze u sobi (SSL, SOS i RS). Sa prednje strane ima taster prisutnosti i preusmeravanja poziva , taster za sestrinski poziv , taster razrešenja , taster za doktorski poziv . 4 LED lampe koje signaliziraju stanje tastera i informacioni LCD displej. Montira se u zid na visini 1,5m od poda sa modularnom doznom koja je sastavni deo elementa.

Sobni terminal (ST 2004A) omogućava sledeće funkcije:
- Informacioni LCD displej
- Doktorski poziv
- Sestrinski poziv
- Prisutnost sestre (preusmerenje poziva)
- Razrešenje poziva
- zvučna predstava poziva

s


Dimenzije: 110 x 80 x 50mm

 

ee

SOBNI TERMINAL (ST2003A)

ST 2003A je mikroprocesorskog tipa i obezbe|uje dvožičnu komunikaciju prema CP. Na ST se vezuju svi elementi sistema koji se nalaze u sobi (SSL, SOS i RS). Sa prednje strane ima taster za sestrinski poziv , taster razrešenja poziva i taster prisutnosti i preusmeravanja poziva i tri LED koje signaliziraju stanje tastera. Montira se u zid na visini 1,5m od poda sa doznom koja je sastavni deo elementa.

Sobni terminal (ST 2004A) omogućava sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv
- Prisutnost sestre
- Razrešenje poziva

s


Dimenzije: 80 x 80 x 50mm

 

d

SOBNI TERMINAL (ST2002A)

ST 2002 se montira sa doznom (DZ 2000) ili standardnom doznom i može da se koristi kao sobni terminal za izdvojena wc/kupatila ili kao pozivno-razrešna kombinacija za zajedničke prostorije.

Sobni terminal (ST 2004A) omogućava sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv
- Razrešenje poziva

ffff

sd

Dimenzije:80 x 80 x 50

ee

POTEZNI (SOS) TASTER (SOS 2000)


To je potezni taster koji se montira u wc/kupatilima na visini približno 2,1 m od poda. Za montažu je neophodna dozna (DZ 2000). Ovaj taster se koristi za upućivanje urgentnog SOS poziva.


Potezni SOS taster omogućava sledeće funkcije:
-Urgentni pozivi

s

pk

Dimenzije:80 x 80 x 50

ee

POZIVNA KOMBINACIJA (PK 2001A)

Pozivna kombinacija (PK) se koristi za upućivanje poziva, najčešće iz wc/kupatila. Montira se u zid sa doznom (DZ 2000) na visini 0.8m od poda.


Potezni SOS taster omogućava sledeće funkcije:
-Urgentni pozivi

s

Dimenzije:80 x 110 x 50

ee

SOBNA SIGNALNA LAMPA (SSL 2002)

SSL je dvobojna lampa koja se montira iznad ulaznih vrata u bolesničku sobu.
Značenje boja je sledeće:
- blinkajuća crvena - urgentni (SOS) poziv
- ujednačena crvena - običan poziv
- blinkajuća zelena - sestrinski ili doktorski poziv
- ujednačena zelena - prisutnost sestre.


Sobna signalna lampa omogućava sledeće funkcije:
-Vizuelna predstava poziva

s

Dimenzije:110 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL SE ELEKTRONSKIM PREKIDAČEM (PT2001A)

Sklop priključnog terminala sa elektronskim prekidačem obezbeđuje priključak za ručni set, paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gašenje direktnog svetla kao i elektronski sklop (EP) za paljenje/gašenje direktnog svetla. Montira se u aluminijumski kanal bolničke svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid.

Priključni terminal (PT 2001A)omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2003)
- Paljenje/gašenje direktnog svetla
- Sestrinski poziv

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2001A2)

Montira se na bolničku svetiljku iznad bolesničkog kreveta. Na sebi ima priključni konektor za ručni set (RS 2001) i paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gašenje lampe za čitanje

Priključni terminal (PT 2001A2)omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2003)
- Paljenje/gašenje direktnog svetla
- Sestrinski poziv

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2002A)

Montira se u zid ili na zid iznad noćnog stočića pored bolesničkog kreveta. Ima priključni konektor za ručni set (RS 2002) i paralelni taster sa indikacijom za poziv sestre. Za montažu se koristi dozna (DZ 2000).

Priključni terminal (PT 2001A)omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2004)
- Sestrinski poziv

s

sss

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

TERMINAL BOX (PT 2003A)


Montira se na bolničku svetiljku, a na sebi ima samo priključni konentor za ručni set (RS 2003).

Priključni terminal (PT 2003A)omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2003)

s

df

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

TERMINAL BOX (PT 2004A)

Montira se u/na zid, a na sebi ima samo priključni konektor za ručni set (RS 2004). Za montažu se koristi dozna (DZ 2000).

Priključni terminal (PT 2004A)omogućava sledeće funkcije:
- Priključak za ručni set (RS 2004)

s

Dimenzije:80 x 80 x 50mm

ee

PRIKLJUČNI TERMINAL (PT 2005A)


Na sebi ima samo priključni konektor i služi za priključivanje PC računara na signalnu komunikaciju. Montira se u doznu (DZ 2000) ili sa rupom Ø 60 u masku sestrinskog pulta.


Priključni terminal (PT 2005A)omogućava sledeće funkcije:
- PC priključak

s

Dimenzije:40 x 70 x 20mm

ee

RUČNI SET(RS 2003)


Priključuje se na priključni terminal (PT 2001 i PT 2003) i krevetski panel (KP 2001) i služi za daljinsko pozivanje sestre. Pored pozivnog tastera na sebi ima i taster za paljenje/gašenje lampe za čitanje.


Ručni set (RS 2003)omogućava sledeće funkcije:
- Kontrola lampe za čitanje
- Sestrinski poziv

s

Dimenzije:40 x 70 x 20mm

ee

RUČNI SET (RS 2004)


Priključuje se na priključni terminal (PT 2002; i PT 2004) i služi za daljinsko pozivanje sestre.


Ručni set (RS 2004)omogućava sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv

s

Dimenzije:50 x 125 x 20mm

ee

RUČNI SET (RS 2005)


Priključuje se na priključni terminal (PT 2002, PT 2004) i na krevetski panel i služi za daljinsko pozivanje sestre. Ovaj ručni set takođe omogućava slušanje muzike i edukativnih programa.


Ručni set (RS 2005)omogućava sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv
- Slušanje muzike


s

Dimenzije:50 x 125 x 20mm

ee

RUČNI SET (RS 2006)

Priključuje se na priključni terminal (PT 2001 ili PT 2003) i na krevetsko panel KP2001 i služi za daljinsko pozivanje sestre, paljenje/gašenje svetla za čitanje i slušanje muzike i edukativnih programa.


Ručni set (RS 2005)omogućava sledeće funkcije:
- Sestrinski poziv
- Slušanje muzike

- Kpntrola lampe za čitanje

s

a

Dimenzije:134 x 80 x 50mm

 

ee

KREVETSKI PANEL (KP 2001)

Sklop selektor sa atenuatorom obezbeđuje izbor jednog od pet muzičkih i edukativnih kanala, podešavanje jačine zvuka i priključak za slušalice na kojima se sluša selektovani kanal. Priključak za slušalice je 3,5mm i na njega može da se priključi svaki tip slušalica čija je impedansa 32oma. Montira se u aluminijumski kanala bolničke svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid.

s

Dimenzije:standardne

ee

SLUŠALICE I SLUŠNE CEVI

Standardne slušalice sa 3,5 mm konektorom ili slušne cevi koriste se samo ako se želi kvalitetniji prijem muzičkih programa, pošto je taj program već obezbeđen na ručnom setu (RS 2001 i RS 2002).s

Dimensions:standard

ee

NAPOJNA JEDINICA (NJ 2000)


Obezbeđuje stabilisan napon (+12V) za napajanje svih elemenata sistema. Montira se u sestrinski pult ili na zid u blizini sestrinskog pulta. Razlikujemo dva izvođenja napojne jedinice NJ 2000 koja se razlikuju po nominalnoj struji (3A; 1,5A); izvođenje zavisi od broja sobnih terminala u sistemu, tako da se do 10 sobnih terminala koristi izvor nominalne struje 1,5A a preko 10 sobnih terminala nominalni izvor struje 3A. Može da bude sa ili bez rezervnog napajanja.
NJ 2011 - bez rezervnog napajanja
NJ 2012 - sa rezervnim napajanjem, autonomija 30
minutas

 

 
Site Meter